Julija Pociūtė. AUGIMO RIBOS

Parodos laikas: 2021 04 30–2021 05 22
Galerija „Meno parkas“ (Dorotheestrasse 22, 40235 Diuseldorfas, Vokietija)


Parodoje „Augimo ribos“ eksponuojami autorės anksčiau sukurti fotografijos, skulptūros ir videomeno kūriniai. Šį kartą naujai pergrupuodama eksponatus galerijos erdvėje ir jungdama skirtingas materijas J. Pociūtė dėlioja pasakojimą, kuriame keliamas žmogaus ir jo įtakos aplinkai klausimas.

Per skirtingų kūrinių santykį išgryninamas laikinumo jausmas, o jam sumažinti dedamos nuolatinės pastangos. Pavyzdžiui, fotografuodama kapinėse iš želdinių formuojamus kryžiaus simbolius, autorė kvestionuoja šio ženklo prasmingumą, supriešina natūralią gamtos tėkmę ir žmogaus poreikį pasitelkti tą tėkmę savo simboliams įprasminti. Net ir parodos pavadinimas nusako aktualizuojamą priešpriešą tarp natūraliai gamtoje vykstančių procesų ir žmogaus pastangų pažaboti juos savo tikslams. Šių jėgų santykyje atsirandančios ribos kelia tarpusavio įtakos klausimus.

Parodoje minėtos realijos toliau narstomos įvairiais aspektais, pasirenkant skirtingas materijas, rakursus bei išlaikant įtampą tarp priešingų polių. Beje, priimant ir suvokiant tai kaip natūralų reiškinį – nesustabdomą ir neįveikiamą laiko bei erdvės transformaciją kiekvienoje akimirkoje, kiekvienoje detalėje.

 

Julija Pociūtė yra šiuolaikinio meno kūrėja. Daugiausia dirba instaliatyvaus meno ir šiuolaikinių medijų srityje. Kūryboje jungdama fotografiją, stiklo meną, įvairius šviečiančius bei reflektuojančius objektus, videoinstaliacijas, tyrinėja medžiagiškumo ir neapčiuopiamų jo išraiškų santykį. Yra surengusi vienuolika personalinių parodų ir dalyvauja daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Jos kūrinių yra Danijos ir Ispanijos muziejų kolekcijose.

 

Parodą organizuoja - Galerija „Meno parkas“
Parodos partneris „Gleixnerart“

 

Parodą bus galima aplankyti tik iš anksto susitarus telefonu +49 172 706 1247.

 

Paroda galerijos „Meno parkas“ projekto „Meno linija. 2021“ dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Nuotrauka: Julijos Pociūtės kūrinio „Reverse“ fragmentas. Gintarės Žaltauskaitės nuotrauka.