X-oji „Sacrum of Art“ trienalė „The Sanctity of Nature?“

Parodos laikas: 2021 06 18–2021 08 29
Torunės šiuolaikinio meno centras „Znaki Czasu“ (Wały gen. Sikorskiego 13 87-100 Torunė, Lenkija)


Kuratoriai: Krzysztof Stanisławski, Andrzej Saj, Anna Paleczek-Szumlas
CoCA kuratorė: Paulina Kuhn
Parodą rengė: Krzysztof Stanisławski
Parodos įgyvendino: Wojciech Ruminski

Menininkai: Sylwester Ambroziak, Marcin Berdyszak, Bożenna Biskupska, Rafał Borcz, Janusz Buczkowski, Wacław Cisowski, Henrikas Čerapas, Tomasz Domański, Jonas Gasiūnas (LT), Patricija Gilytė (LT/D), Ryszard Grzyb, Tadeusz Jakubik, Renata Jaworska (D), Piotr Kaleta, Jerzy Kamoda, Jarosław Kozakiewicz, Włodzimierz Kulej, Romuald Kutera, Alvydas Lukys (LT), Aleksandra Mańczak, Angelika Markul, Jerzy Mierzejewski, Leszek Misiak, Neringa Naujokaitė (LT), Zdzisław Nitka, Andrzej Pęczalski, Jerzy Piątek, Paweł Pierściński, Agnieszka Polska, Marlena Promna, Natalia Rybka, Zygmunt Rytka, Jan Spałwan, Mariusz Stanowski, Maciej Szańkowski, Leon Tarasewicz, Eglė Ulčickaitė (LT).

 

Parodoje eksponuojami atrinkti darbai iš jubiliejinės Sacrum meno trienalės Čenstakavoje. Tai paveikslai, nuotraukos, skulptūros ir videoinstaliacijos. Trienalės leitmotyvas – gamtos šventumo, o gal mūsų „būti ar nebūti“ klausimas. Tai viena iš svarbiausių temų, kurią šiuo metu turime apmąstyti. Priimkime trienalę kaip žinią, kreipimąsi, per meną išreikštą norą... laikykime tai kaip kvietimą susivokti.

Į 10-ąją trienalę pakviesti menininkai savo kūryboje pasitelkia įvairias menines kalbas, skirtingus žodžius ir gramatikos stilius, su daugiau ar mažiau sudėtingomis metaforomis ir vaizdingomis išraiškomis, tačiau iš esmės visi sako tą patį: kad atsidursime keblioje situacijoje, jei šiandien nepripažinsime gamtos šventumo, kaip ir jos svarbaus vaidmens mūsų planetos ir kiekvieno žmogaus gyvenime.Jei ir kvestionuosime ir užginčysime šį požiūrį, tai reikš, kad nematome pavojaus, kad pavojų traktuojame galimų įvykių, bet ne tikrumo požiūriu. Tiesą sakant, religijos prasmė ar šventumo sampratos supratimas nėra svarbūs, nes visiškai neaišku ar turime galimybę išlikti, nepaisant to, ar laikome gamtą šventa ar ne, net kai tikime arba netikime Dievu, Šventąja Trejybe – ar kuo kitu, arba tikime į visus tuo pačiu metu. Su Dievu ar be Jo mes galime (ir, deja, nuolat darome) išsekinti gamtą, ją sunaikinti, pasmerkdami save nebūčiai. Turime suvokti, kad be gamtos – šventos ar ne – mūsų nebus.

Sacrum meno trienalė yra vienas svarbiausių meno renginių Lenkijoje, turintis 30 metų tradicijas, kviečiantis menininkus, kurie savo kūryboje sprendžia svarbius, jei ne esminius, klausimus apie žmogaus būklę ir jos ryšį su Absoliutu. Šio renginio iniciatorius ir pirmasis kuratorius, iškilus kritikas Wojciechas Skrodzkis apie trienalės intencijas rašė taip: „Idėja buvo siekti ypatingos „dvasinės erdvės“ sukūrimo, atrenkant kūrinius, kuriuose šiuolaikinio meno savivoka sutampa su sakralumo pojūčiu, kuris yra religinės patirties esmė.“

Šiais metais trienalėje, be lenkų menininkų, buvo pakviesti dalyvauti ir menininkai iš Lietuvos bei Vokietijos.

 

Parodos bendraorganizatorius Čenstakavos miesto galerija.
Partneriai: Galerija „Meno parkas“ Kaune ir žurnalo „Formatas“ redakcija iš Vroclavo.
Eksponuojami darbai yra iš privačių menininkų kolekcijų, taip pat iš Krokuvos dailės akademijos muziejaus, BWA Kielcuose, In Situ šiuolaikinio meno fondo Sokołowsko mieste ir CoCA „Znaki Czasu“ Torūnėje.
10-ąją Sacrum meno trienalę iš dalies finansavo Kultūros, tautinio paveldo ir sporto ministerija.

Lietuvių menininkų dalyvavimą parodoje iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Nuotrauka: Alvydas Lukys. "Avokadas". Pigmentinė spauda. 50 x 70 cm