Židrija Janušaitė. Visi prasmingi garsai virto tyla

Parodos laikas: 2021 03 03–2021 03 28
Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, 44279 Kaunas, Lietuva)


Visi prasmingi garsai virto tyla 

A t s i  s v e i k i n i m a i?
Kokie jie būna?
Kas atsitinka?
Kaip tai susiję su tyla, atveriančia mums mus pačius?
G a r s a i v i r s t a t y l a ?
Kuo skiriasi tyla prieš atsisveikinimą nuo tylos, kuri apgaubia atsisveikinus?
Atsisveikinus su tuo, kas man buvo ir išlieka brangu?
Kaip ta tyla ar tos tylos sklinda erdvėje? Kas atsitinka, kai visi garsai pereina į tylą? Kas atsitinka tokio virsmo metu?
Spalvų, tonų ir formų garsų žaismas?
Jų virsmas laike ir erdvėje?
Ar įmanoma panirti į tokias kintančias būsenas, kai ne tik vaizdai, bet ir garsai susilieja į vieną ir virsta tyla?
Tyla, atverianti kiekvienam save?
Per kūrinį, per erdvę tyloje ar išgirstam save?
Slenkstinėse būsenose vyksta transformacija – garsai virsta tyla?
Ir kažkas, esantis bei kintantis tarp gamtos ir tapybos, tampa svarbiu tarpininku – pereinamąja erdve?
Ar ta pereinamoji erdvė esu aš?

- Židrija Janušaitė


Parodą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos dailininkų sąjunga.


3D virtualus turas po parodą