Kviečiame teikti paraiškas parodų/projektų rengimui 2025 metams

Galerija kviečia menininkus/kuratorius teikti paraiškas 2025 m. parodoms ir projektams surengti galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas).
Paraiškos ir jų priedai priimami
iki 2024 m. birželio 28 d. (imtinai) užpildant internetinę paraiškos formą.

Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą google docs sistemoje, pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą (ne didesnį kaip 10 MB), kurį sudaro:
1. parodos / projekto aprašymas;
2. menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašas;
3. siūlomos parodos vaizdinė medžiaga (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.).

Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.

 

I aukšto ekspozicinės erdvės planas

II  aukšto ekspozicinės erdvės planas

 III aukšto ekspozicinės erdvės planas


APIE GALERIJĄ

Viešoji įstaiga galerija „Meno parkas“ įkurta 1997 metais (steigėjas Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius). 2018 metais įsteigtas galerijos „Meno parkas“ filialas Diuseldorfe (Vokietija) veikė iki 2021 metų.

Galerijos veiklos sritys:

 • profesionalių šiuolaikinių Lietuvos menininkų projektų ir parodų organizavimas Lietuvoje ir užsienyje,
 • profesionalių šiuolaikinių užsienio menininkų projektų ir parodų organizavimas Lietuvoje,
 • dalyvavimas tarptautiniuose šiuolaikinio meno projektuose ir parodose,
 • leidyba (projektų ir parodų katalogai, Lietuvos ir užsienio menininkų personaliniai kūrybos katalogai, galerijos informaciniai elektroniniai naujienlaiškiai ir kt.),
 • biblioteka (Lietuvos ir užsienio meno leidiniai),
 • informacinis centras (duomenų bazė apie Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybą, informacija apie šiuolaikinio meno projektus Lietuvoje ir užsienyje, informacijos sklaida),
 • profesionalių menininkų kūrinių pardavimas,
 • bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio galerijomis, šiuolaikinio meno institucijomis, auštosiomis dailės mokyklomis, kūrybinėmis sąjungomis ir organizacijomis,
 • konferencijų, susitikimų ir diskusijų šiuolaikinio meno temomis organizavimas.

Galerijos veiklos prioritetai:

 • Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinės programos vykdymas,
 • jaunųjų menininkų kūrybos skatinimas, jų įtraukimas į šiuolaikinio meno projektus.

Prioritetiniai galerijos projektai:

 • tarptautinis kultūrinių mainų projektas „Meno linija“ (projekto autorius Arvydas Žalpys). Projektas pradėtas vykdyti 1999m. ir vykdomas kasmet. Projekte dalyvauja šiuolaikinio meno galerijos, meno centrai ir meno institucijos iš Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Italijos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Lietuvos.
 • šiuolaikinio meno festivalis „Kaunas mene“ (projekto autorius Arvydas Žalpys), pradėtas vykdyti 2008 m.
 • jauniesiems menininkams skirtas projektas „Jaunieji. Žalia sąmonė“, pradėtas vykdyti 2011 m.
 

Pagrindiniai galerijos rėmėjai:

Informaciniai galerijos partneriai: