art KARLSRUHE. 2018

... ir SUDEGINK. Vasario 22-25 d. galerija „Meno parkas“ (Kaunas) pristato Jono Gasiūno, Česlovo Lukensko ir Gretos Grendaitės kūrybą šiuolaikinio meno mugėje art KARLSRUHE (Vokietija).

Įsikūrusi Kaune, Lietuvoje – šalyje, globojančioje geografinio Europos centro titulą, galerija „Meno parkas“ turi gyvybingą nuolatinį tikslą – supažindinti žmones su puikiais Lietuvos menininkais, talpinančiais aukštą profesionalumo bei vaizduotės lygį. Vokietijoje vykstančioje mugėje art KARLSRUHE (Messe Karlsruhe, Messeallee 1, 76287 Rheinstetten) „Meno parkas“ pristatys trijų galerijos menininkų - Jono Gasiūno, Česlovo Lukensko bei Grertos Grendaitės kūrinius.

Česlovas ir Jonas, menininkai, jau tapę šiuolaikinio meno klasikais – geba puoselėti savotišką laukinumą, tam tikrą chaosą.

„Meno parko“ stende H4-M01 ekspozicija eksploatuoja degimą dvejopai. Viena strategija ištraukia degimo rezultatą, jį deda po stiklu ir eksponuoja. Česlovo Lukensko, vieno iš Lietuvos šiuolaikinio meno pionierių ir reformatorių, instaliacija „Deguliai“ sudaryta iš galingo kiekio objektų - įrėmintų nuodėgulių, galinčių referuoti į reikšmės konservavimą.

 

„Deguliai“ (2017)  - esminiai ideologiniai simboliai/ikonos/ženklai, paliečiantys ypač traumines paskutinių amžių žmonių patirtis. Ženklai telkia naikinti kitų ženklų atstovus ir jų tapatybes. Dėl tam tikrų mitologemų, išsižadėdami aukščiausių žmoniškumo vertybių, aukos ir budeliai, amžinybės ir laikinumo dulkės, atsiduria egzistencijos prasmės klausimo akivaizdoje be atsakymų. Vienintelis atsakymas yra atgaila.

Viešpatie pasigailėk mūsų 

Česlovas Lukenskas – instaliacijų, objektų, akcijų bei performansų kūrėjas, turintis muzikinį išsilavinimą, reikšmingos menininkų grupės „Post Ars“ narys.

Kita strategija degimą naudoja kaip efemeriškumo priemonę - didžiuliai Gasiūno drobių formatai provokuoja suvokėją, kur juodi, degančios žvakės palikti, brūkšniai formuojantys piešinį, atlieka tam tikrą fikcijos vaidmenį. Patraukus jį nuo paveikslo paviršiaus lieka formalus, bet neinformatyvus dažo plotas, reflektuojantis dalį realybės.

„Meno parko“ ekspozicijos dalis sudaryta iš trijų didelio formato Jono Gasiūno – Lietuvos tapybos roko žvaigždės - drobių. „Faustas“ (2014), „Radaras, Kazakhstan“ (2017) ir „Užrašyk ant skafandro stiklo savo vardą, aš negirdžiu tavęs“ (2009). Piešinio degančia žvake, formuojant juodus kontūrus ant aliejiniais ar akriliniais dažais nuteptos didžiulio formato drobės, technika yra jo kūrybos braižas. Menininkas savo kūryba eksponuoja skepticizmą objektyvios realybės pripažinimui. „Piešimas dūmais“ pasiteisino kaip tinkama, o gal ir ideali priemonė atvaizduoti matomas formas ir mesti iššūkį jų egzistavimui. Vilniaus dailės akademijos profesorius, gimęs egzilyje (1954, Sibiras), yra vienas iš reikšmingiausių asmenybių, įtakojančių šiandieninę Lietuvos tapybos sceną, legendinės menininkų grupės „Angis“ narys. Autorius yra Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.

Atskiroje kuratorinėje grafikos darbų parodoje (salėje Nr. 1) bus pristatytas Gretos Grendaitės darbas iš serijos „Karo taktikos“ (2017), kurį atrinko komisija. Jos darbuose aktualija yra žmogus ir jo aplinka bei žmogus aplinkoje. Vertindama meno praktikos ir teorijos sąsajas, menininkė teigia, jog kūrybai tai teikia didelį privalumą – konteksto suvokimas, ko gero, ne tiek padeda apsispręsti, ką kurti, kiek apsaugo nuo to, ko nereikėtų daryti. Iš supančios aplinkos autorė išsirenka jai reikalingus vaizdinius ir sujungia juos į tam tikrą problemą kvestionuojantį paveikslą. Kartais jie pabrėžtinai naivūs. Perkurdama veiksnius, menininkė suvokėjui palieka galimybę vertinti šiandienos kultūros procesus: besaikį vartojimą, susvetimėjimą, beprasmybę. Sąmoningos gyvenimo prasmės ir vertės paieškos Gretos kūryboje artimos XX a. 7-ojo dešimtmečio „humanizmo“ ir pacifizmo idėjoms (pvz., oforto ir fotopolimero technika atlieka seriją „Karo taktikos“).

Be rengimo autorinių ir dalyvavimo daugelyje grupinių meno parodų, menininkė taip pat yra grupinių parodų kuratorė, ypač aktyviai skatino studentų kūrybos sklaidą. Ji taip pat yra publikacijų meno ir kultūros temomis autorė bei pranešėja mokslinėse konferencijose, pvz., “Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje” (Vilnius, 2008 m.), „The Japanese Image in Europe“ (Kaunas, 2007 m.). Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 2009 m.) ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos (nuo 2002 m.) narė. Dirbo asistentės (2005 m.) ir jaunosios mokslo darbuotojos (2005-2008 m.) pareigose Vytauto Didžiojo Universiteto Azijos studijų centre, lektorės (2005-2011) ir docentės (2011-2015) pareigose Grafikos katedroje (2009-2012 m. katedros vedėjos pareigose) VDA Kauno fakultete. Kuria piešinio, grafikos, objekto, knygos ir juvelyrikos meno srityse. Kartu su menininku Tomu Vosylium sudaro kūrybinės grupės “Legal (Art) Lovers” branduolį.

 

Galerijos „Meno parkas“ stendo numeris - H4-M01
Mugės laikas: 2018 02 22-25 d.
Vieta: Messe Karlsruhe. Messeallee 1, 76287 Rheinstetten, Vokietija.

 

Galerijos „Meno parkas“ dalyvavimą mugėje finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos ministerija.