Auf der suche nach der verlorenen Einheit. Transformacijos perspektyvos

Renginio laikas: 2021 07 15–2021 08 15
Glerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, 44279 Kaunas, Lietuva)


Auf der suche nach der verlorenen Einheit. (Ieškant prarastos Vienybės)
transformacijos perspektyvos

Parodos kuratoriai Marcello Farabegoli ir Ute Burkhardt-Bodenvinkler.

Iš Meksikos kilusios, šiuo metu gyvenančios iš dirbančios Vienoje, menininkės Guadalupe Aldrete, Sofia Cruz Rocha ir Paula Flores, prie bendros transformacijos sampratos prieina per individualios patirties, hermetinės filosofijos ir žinių per gamtą, perspektyvą. Esminį vaidmenį vaidina dualumo sąvoka. Trys menininkės ieško žymių pokyčių kurie leistų joms dialektiškai įveikti dvilypumą ir patirti vienybę su savimi, gamtos pasauliu ar net kosmosu aukštesniame ar pasikeitusiame sąmonės lygmenyje. Šis nepaprastas siekis tikriausiai yra susijęs su jų kultūrine kilme, pagal kurią mažiau Lotynų Amerikos, o labiau ikikolumbinės kultūros elementai turėtų būti lemiami. Šie „archetipiniai“ elementai susilieja su vakarietiškomis ir Azijos pasaulio pažiūromis į jausmingus, turinio požiūriu sudėtingus ir apskritai įdomius meno kūrinius. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – menininkių tyrinėjantis-mokslinis požiūris suteikiantis jų kūriniams svarbų konceptualų pagrindą.

 

Guadalupe Aldrete, anksčiau žinoma kaip Lala Nomada, iš Meksikos kilusi, šiuo metu Vienoje įsikūrusi tarpdiciplininio meno atstovė. Pereinantis nuo asmeninio prie politinio jos kūrybinis darbas nukreiptas į metodų, kaip suskaidyti ir užfiksuoti praeities ir dabarties akimirkas, paiešką. Atlikus auto etnografinius tyrimus, jos darbuose kalbama ne tik apie ją pačią, bet ir apie problemas, turinčias įtakos didesnėms žmonių grupėms. Guadalupe meno kūriniai yra sukurti pasitelkiant ilgus performatyvius procesus, paremtus kūno patirtimi. Jie pasireiškia kaip paveikslai, vaizdo įrašai, nuotraukos ir instaliacijos. Daugeliu atvejų, konkrečios procesų dalys rodomos viešai performansų metu, retai įtraukiant auditoriją kaip aktyvius dalyvius. Guadalupe kūryba buvo pristatyta tarptautiniu mastu keliuose festivaliuose bei įvairiuose solo ir grupiniuose projektuose.

Sofia Cruz Rocha gimė 1989 m. Meksiko mieste, nuo 2014 m. gyvena ir dirba Vienoje. Cruz Rocha studijavo vaizduojamajį meną „ENPEG Esmeralda“ vaizduojamojo meno akademijoje Meksike, vėliau Vienos vaizduojamojo meno akademijoje. 2015 m. laimėjo Financing Project Akbild Vienna stipendiją, o 2014 m. buvo apdovanota FONCA stipendija už kūrinį „Afecciones, namas kaip įeinama instaliacija“. Jos darbai rodyti įvairiuose projektuose tarptautiniu mastu.

Autorė kuria instaliacijas pasitelkdama įvairias medijas – tapybą, fotografiją, raštą, vaizdo įrašus ir kt. Konkreti medija tai priemonė įgyvendinti sumanytas idėjas, todėl jos pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno projekto ypatybių. Pagrindinė jos kūrybos tema yra žmogaus patirtis, dirbant su įvairiomis tematikomis, tokiomis kaip tikrovės suvokimas, fikcija, erdvė ir laikas, ar temomis susijusiomis su visuotiniais fizikos ir mistikos dėsniais.

Paula Flores gimė ir augo Tichuanoje, Meksikoje, šiuo metu gyvena Vienoje, Austrijoje. Vienos taikomojo meno universitete įgijo meno ir mokslo magistro laipsnį ir vizualiųjų menų bakalauro laipsnį Žemutinės Kalifornijos autonomijos universitete, Meksikoje. Aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, tarptautiniuose projektuose, šiuolaikinio meno mugėse, meninėse rezidencijose Austrijoje, Italijoje, Portugalijoje, JAV, Meksikoje ir kt.

Savo kūryba Paula Flores bando reprezentuoti gamtos sudėtingumą ir mūsų žinias, taip pat ir nežinojimą jos atžvilgiu. Jos darbuose nagrinėjamos tokios temos kaip imigracija ir vietinių kultūrų, floros ir faunos nykimas dėl šiuolaikinės pramonės; erdvės kurias jie užima ir kaip jos pasikeitė priklausomai nuo komercializacijos. Pasitelkdama įvairias meno disciplinas bei derindama organines ir pramonines medžiagas, ji kuria dialogą apie dabartinę žmogaus ir gamtos situaciją.

guadalupealdrete.com | sofiacruzrocha.com | paulaflores.info

Parodą iš dalies remia Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Austrijos Federalinė meno, kultūros, valstybės tarnybos ir sporto ministerija (BMKÖS).