Danielius Sodeika. Gyvenimo nuėjęs pusę kelio...

Parodos laikas: 2021 02 03–2021 02 28
Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, 44279 Kaunas, Lietuva)


Autorius bevelytų tylėti. Pasitikėtų vaizdine forma perduodama žinia.

Danieliaus Sodeikos kūriniai – savitiksliai. Daryti ne sau, bet ir ne dėl kitų. Jie tarsi klausimai besitiesiantys „link“. Lyg pasitikrinimas, ar tęsiasi impulso vektorius.

Klausiama ne iš galios pozicijos, jie neįpareigoja žiūrovo – labiau – tai drovus nenoras būti savipatenkintu ir rezonanso paieška – ar aš adekvatus, aktualus. Danieliaus Sodeikos vienkiemyje netoli Vilkijos – nutyla miesto triukšmas, bet pasigirsta, o kartais – net ima šaukti vidinis balsas, veriasi ir prasmę įgauna istorija, svarbesnė tampa autentiško ryšio paieška su aplinka, kultūriniu kontekstu, žiūrovu.

Parodoje eksponuojami darbai sukurti 2018-2020 metais. Kamerinės formos skulptūriniai objektai iš medžio, metalo, namų apyvokos daiktų ir radinių. Forma jie primena religinius, kultūrinius ir archetipinius simbolius. Siužetai ne tik pačiuose kūriniuose, bet ir tarp jų - lyg neregimos jėgos ženklai – įtempiantys grandinę („Lenciūginis“), perlaužiantys rąstą („Lūžis" I, II). Galbūt, tai menininko būdas kalbėti apie būties trapumą, entropijos nuojautą. Pabaiga, kai jau užgriūva, sunaikina visas kitas reikšmes.

Kai kurie darbai sukaupę savyje daug laiko ir istorijų – „Mirties pranašo taurė“ pilna rastų ir surinktų kulkų, išsibarsčiusių Vilkijos apylinkėse nuo Napoleono laikų, kliudžiusių kūnus, atėmusių gyvybes. Ar „Atrakink savo širdį“ – su begalybe pamestų ir rastų raktelių. Kiti – beveik gamtos „ready-made“, tik vos vos priliesti menininko rankos – kaip „Lūžis“ I-II, ar „Skydas“ – bežievio medžio kūnas, su eilėmis vidinėje pusėje po juo besiglaudžiančiam

 

„Gyvenimo nuėjęs pusę kelio,

Aš atsidūriau miško tankmėje,

Pametęs tiesų pėdsaką takelio.“

– Dantė Aligjeris, „Dieviškoji komedija“, „Pragaras“, Pirmoji giesmė, 1320 (Aleksio Churgino vertimas)

 

2021-aisiais bus 700 metų, kai mirė Dantė Aligjeris, o Danieliui Sodeikai sukaks 60. Formaliai šiai datai skirtoje parodoje, vietoj triukšmingos jubiliejinės retrospektyvos, autorius ramiai sustoja. Ir apsidairo.


* Dėl šalyje paskelbto karantino parodos atidarymo renginys neorganizuojamas. Dėl draudimo lankyti kultūros įstaigas, kol kas parodos fizinis lankymas negalimas. Kviesime su paroda susipažinti virtualiai per galerijos socialinius tinklus.

 

Parodą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos dailininkų sąjunga.


3D virtualus turas po parodą