Darius Rakauskas. Aš esu filosofo Dioniso mokinys

Parodos laikas: 2023 07 13–2023 08 06
Atidarymas: Liepos 13 d., 18:00
Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, 44279 Kaunas, Lietuva)


„Aš esu filosofo Dioniso¹ mokinys“

¹Dionisas (gr. Διώνυσος, Dionysos) graikų mitologijoje – vyndarystės, ekstazės dievas. Jis siejamas su laisvumu, vyno sukeliamia teigiamia socialine įtaka. Dionisas – kuriamųjų gamtos jėgų dievas. Jis garbinamas naktį.

Senovės graikai žinojo dvi energijas: ZOI  begalinę beasmenę, visą pranokstančią ir BIOS – asmenišką energiją, įforminančią, turinčią pradžią ir pabaigą. Iš čia biologija, biografija. Dionisas gi atstovauja ZOI.

Taigi ši paroda yra pasvarstymas apie šių dviejų dydžių susitikimą žmoguje. Sąmonė, pasamonė, kūnas ir protas. Jaunutė ir vaikiškai naivi mūsų civilizacija, mokslas su kultūra prieš milijardus metų turinčius visa kuriančius ir griaunančius patamsio gaivalus. Tai mažas laivelis plaukiantis bekraščiu vandenynu. Ką šie pradai turi tarpusavy bendro, ar gali jie vienas kitą suprasti? Ludvig’as Wittgenstein’as teigė jog „Jeigu liūtas pradėtų kalbėti žmogaus balsu, mes jo nesuprastume“.

Šiai gana abstrakčiai situacijai įforminti pasirinkau žymaus XIX a. vokiečių „gyvenimo filosofo“ Frydricho Nyčės atvejį, kuris be viso kito pareiškė esąs ir „filosofo Dioniso mokinys“. Bet simpatijos Dionisui, tai pavojingos simpatijos. Blaivus, racionalumas neišgelbėjo Frydricho nuo per didelio priartėjimo prie ribas (terminus) trinančio dievo. Ir jis (jo protas) buvo suplėšytas į gabalus, kaip ir Tėbų karalius Penfėjas (Euripido tragedija „Bakchantės“). Beje ir pats Dionisas, Heros (namų židinio, šeimos globėjos) užsiundytų titanų buvo sukapotas ir suvalgytas. Nukankintas. Kankinys – Martyr / angl. / iš gr. Martyrs – liudininkas. Išprotėti, reiškia liudyti Dionisą, tapti Dioniso liudininku, o tai didžiausia dievo dovana savo pasekėjams. Galimybė transliuoti amžiną pasaulinės gyvybės energiją ZOI uraganu nušluojančią pvz. inteligentiško žmogaus BIOgrafiją.

Pašventinęs F. Nyčės filosofiją Dionisas įžengė į modernizmą, o per C. G. Jungo analitinę sapnų psichologiją ir į post modernizmą, kur amžino darbininko, Sizifo mitą ir darbo ekonomiką, keičia Dioniso mitas – malonumų ir perversijos ekonomika.

Parodos ekspoziciją sudaro dviejų tipų darbai: „Tamsūs“ ir „Šviesūs“.

Tamsūs – piešiniai, tapyba / atspindintys šviesą / aliuzija į refleksiją /

Šviesūs – Video, reklaminės juostos, liuminescensiniai objektai / skleidžiantys šviesą / aliuzija į sklindančią energiją /

 

Darius Rakauskas (g. 1969 m.) – menininkas, dirbantis tapybos, piešimo, instaliacijos, performanso meno srityse. 2005 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetą kur įgijo menų magistro laipsnį. Nuo 2000 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra surengęs 17 personalinių parodų. Nuo 2009 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Šiuo metu menininkas gyvena ir dirba Kaune.


Parodą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos dailininkų sąjunga,.